Aaltonen & Co on suorittanut tilintarkastuksia jo vuodesta 1967. Henkilöstöömme kuuluu nykyään 7 henkilöä. Tarkoituksenamme on tuottaa laadukasta ja luotettavaa palvelua PK-yrityksille näiden toiveiden mukaisesti kilpailukykyiseen hintaan. Asiakaskantamme koostuu suurimmalta osin asunto-osakeyhtiöistä sekä osakeyhtiöistä. Asiakaskantaamme kuuluvat myös monet yhdistykset ja säätiöt. Teemme myös Business Finland- projektitarkastuksia ja TEM-tilityksien tarkastuksia.


 

Tilintarkastajamme ovat Suomen Tilintarkastajat Ry:n jäseniä. Suomen Tilintarkastajat Ry pyrkii kehittämään tilintarkastusalaa, ja sen päämääränä on luottamus taloudelliseen raportointiin, joka on perusta suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Voit tutustua paremmin Suomen Tilintarkastajat Ry:n toimintaan heidän kotisivuillaan osoitteessa http://www.suomentilintarkastajat.fi/.