Tilintarkastuspalvelut


Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus kattaa yhtiön, yhdistyksen tai säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja toimii yhtiön omistajien edunvalvojana. Tilintarkastus varmistaa, että kirjanpito ja tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilintarkastuksen avulla yrityksen johto voi varmistua siitä, että yhtiön kirjanpito ja taloudenhoito on hoidettu luotettavalla tavalla. Tietyt rajat ylittävä yritys on lain mukaan velvoitettu hakeutumaan tilintarkastettavaksi.